Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

Technikum nr 12

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12Technikum nr 12

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Nauka trwa w zależności od skończonej szkoły (gimnazjum/szkoła podstawowa) 4 i 5 lat. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytuł technika przemysłu mody.


Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania wyrobów odzieżowych,
2) opracowania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
3) wytwarzania wyrobów odzieżowych,
4) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
5) prowadzenia działań związanych z marketingiem


Możesz podjąć pracę jako:

• projektant mody,
• stylista,
• organizator pokazów mody,
• konstruktor odzieży,
• technolog,
• specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej,
• specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji.


możesz również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na wyższych uczelniach

Szkoła posiada pracownię komputerowego przygotowania produkcji odzieży i pracownie krawieckie.

 

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓWAU.20. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych


Nauka trwa w zależności od skończonej szkoły (gimnazjum/szkoła podstawowa) 4 i 5 lat. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytuł technika fotografii i multimediów.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowanie planu zdjęciowego;
2) rejestrowanie obrazu;
3) obróbki i publikowania obrazu;
4) przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
5) wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

Możesz podjąć pracę w:
- przemyśle poligraficznym,
- wydawnictwach,
- agencjach reklamowo – wydawniczych,
- zakładach fotograficznych,
Możesz również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

 

 Szkoła zapewnia praktyki zawodowe.

 

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.Nauka trwa w zależności od skończonej szkoły (gimnazjum/szkoła podstawowa) 4 i 5 lat. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej.


Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
2) prowadzenie procesów drukowania cyfrowego;
3) przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
4) obróbki druków cyfrowych;
5) prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D;
6) obróbka przestrzennych druków 3D.

Możesz podjąć pracę w:
- przemyśle poligraficznym,
- wydawnictwach,
- agencjach reklamowo – wydawniczych.


Możesz również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe.

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

 

KRAWIEC (z oddziałami integracyjnymi)

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Nauka trwa 3 lata. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytuł krawca.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych;

2) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

4) wytwarzania wyrobów odzieżowych.


Możesz podjąć pracę w:
- firmach odzieżowych (w dziale wzorcowni, krojowni, szwalni),
- zakładach miarowo – usługowych,
lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl