Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

Klauzula Rodo i Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczniów oraz ich rodziców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi z siedzibą przy
  ul. Naruszewicza 35, tel. 42 643 35 19 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i innych zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7.09.1991r. – o systemie oświaty, ustawy z dnia 15.04.2011r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym w szczególności dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym np. wyróżnianie uczniów za ich osiągnięcia edukacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, m.in. w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi dziennika elektronicznego, usługi pocztowe, ubezpieczeniowe, podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział; dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań; przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja systemów lub hosting danych
 • Dane osobowe przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres ich edukacji w szkole oraz archiwizowane zgodnie z przepisami prawa
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłuższej niż 1 miesiąc
 • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu wycofania zgody
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 • Podanie danych osobowych w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym
 • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem danych dotyczących ucznia w publikowanych informacjach o wydarzeniach, w których brał udział
 • Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 • Publikacja wizerunku na portalu społecznościowym Facebook oraz w serwisie YouTube wiąże się z koniecznością transferu danych do serwisów zarządzanych odpowiednio przez Facebook Inc. oraz Google LLC.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony internetowej www.zspm.net


• Pliki Cookies


1. Wyżej wymieniona strona stosuje tak zwane pliki Cookies i podobne technologie w celach statystycznych. Pliki te są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi do Państwa urządzeń przez serwis internetowy.


2. Tak zwane ciasteczka zbierają również serwisy zewnętrzne, do których się odwołujemy umieszczając na nich przykład filmy czy zdjęcia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.


3. Wszystkie strony, którymi administruje Zespół Szkół Przemysłu Mody stosują pliki Cookies:
a) niezbędne (między innymi uwierzytelniające na Platformie)
b) funkcjonalne (umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika)
c) wydajnościowe (umożliwiają zbieranie informacji o korzystaniu ze stron)


4. Dostęp Ciasteczek do urządzenia można ustawić w każdej przeglądarce z możliwością wyłączenia ich obsługi całkowicie, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa i ochrony danych. Może to jednak spowodować niemożność wykonania niektórych funkcji np. zalogowania się.


5. Zmiana ustawień w popularnych przeglądarkach:


• Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
• Usuwanie plików Cookie,
• Domyślne blokowanie plików Cookie,
• Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
• Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
• Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen


• Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.


• Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.


• Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.


• Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl