Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

29.11.2023
Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35

14.11.2023
Informacja z otwarcia ofert na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35

11.10.2023
dotyczy:nabór na stanowisko urzędnicze - oferta pracy

27.09.2023
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35

12.09.2023

dotyczy:nabór na stanowisko urzędnicze

09.12.2022

dotyczy: Zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem nr RPLD.11.03.01-10-0008/21 pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - Informacja o wyniku postępowania (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na części I i II zamówienia, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części VII zamówienia).

 

28.11.2022

dotyczy: Zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem nr RPLD.11.03.01-10-0008/21 pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - Informacja o wyniku postępowania

 

23.11.2022

dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0008/21 pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

21.11.2022


dotyczy: Zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem nr RPLD.11.03.01-10-0008/21 pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - Informacja z otwarcia ofert

 

16.11.2022

Zapytanie ofertowe dotyczące adaptacji pomieszczenia dla zawodu technik stylista w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 w ramachprojektu pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Wyniki postępowania 

 

dotyczy: Zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem nr RPLD.11.03.01-10-0008/21 pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 

dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0008/21 pn. „KREACJA Z KLASĄ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

- Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1

- Formularz ofertowy - załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

- Wzór umowy - załącznik nr 4

 

 

10.11.2022
dotyczy: Zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem nr RPLD.11.03.01-10-0008/21 pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
- SWZ - Usługi szkoleniowe (PDF)
- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ (PDF)
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ (PDF)
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ (DOCX)
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ (PDF)
-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ (PDF)
-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ (DOCX)

 

07.11.2022
dotyczy: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja planu  

 

28.10.2022
dotyczy: Zapytanie ofertowe  dotyczące adaptacji pomieszczenia dl zawodu technik stylista w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 w ramach projektu pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Formularz ofertowy - załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

Wzór umowy - Załącznik nr 4

16.08.2022

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania)

10.08.2022
dotyczy: Wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - Informacja z otwarcia ofert

03.08.2022

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówieniaWykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

22.07.2022
dotyczy: Wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35
- ogłoszenie o zamówieniu
- SWZ - Modernizacja sali gimnastycznej
- Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
- Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy - plik w formacie edytowalnym
- Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - plik w formacie edytowalnym
- Załącznik nr 4 do SWZ - Dokumentacja projektowo-techniczna.zip
- Załącznik nr 5a do SWZ - Przedmiar robót
- Załącznik nr 5b do SWZ - Przedmiar robót elektrycznych
- Załącznik nr 6a do SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
-Załącznik nr 6b do SWZ - STWiORB - roboty elektryczneZałącznik nr 6b do SWZ - STWiORB - roboty elektryczne

18.07.2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

04.07.2022
dotyczy: Zapytanie ofertowe na Dostawę zestawów komputerowych do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - Wynik postępowania.

15.06.2022

dotyczy: Zapytanie ofertowe na Dostawę zestawów komputerowych do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1
-Formularz ofertowy - załącznik nr. 2
-oświadczenie wykonawcy - załącznik nr. 3
-Wzór umowy - załącznik nr. 4

 

14.06.2022

dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów komputerowych do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - Informacja o unieważnieniu postępowania

10.06.2022
dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów komputerowych do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe - zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy - załącznik nr 2.docx

- Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3.docx

 

 

22.12.2021
dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o wyniku postępowania


17.12.2021
dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drukarki i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania).


dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja z otwarcia ofert

 

14.12.2021

dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 

10.12.2021

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drukarki i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania).

08.12.2021
dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drukarki i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja z otwarcia ofert.

06.12.2021
dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
- Ogłoszenie o zamówieniu
- SWZ - Usługi szkoleniowe.pdf
- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.pdf
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.pdf
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ.pdfFormularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ.pdf
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ.docx
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ.docx
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ.pdf
- Identyfikator postepowania - Załącznik nr 5 do SWZ

03.12.2021
dotyczy: Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdfInformacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf

26.11.2021

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drukarki i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- SWZ - Dostawa drukarki i prasy transferowej.pdf

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.pdf

Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.pdf

Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ.pdf

Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ.docx

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ.pdf

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ.docx

Identyfikator postepowania - Załącznik nr 5 do SWZ.pdf

 

26.11.2021
dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania

24.11.2021

 dotyczy: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja planu

16.11.2021

dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o wyniku postępowania

26.10.2021

dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja z otwarcia ofert

22.10.2021

dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19  pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  - Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

18.10.2021

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia programu projektowania i modelowania odzieży (8 licencji na 8 stanowisk) do Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź, realizowanego w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wynik postępowania.

 

13.10.2021

dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19  pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- ogłoszenie o zamówieniu

- SWZ usługi szkoleniowe

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ

- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ.docx

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ.pdf

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ.docx

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ.pdf

- Identyfikator postepowania - Załącznik nr 5 do SWZ.pdfIdentyfikator postepowania - Załącznik nr 5 do SWZ.pdf

 

12.10.2021

Dotyczy:Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

29.09.2021

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia programu projektowania i modelowania odzieży (8 licencji na 8 stanowisk) do Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź, realizowanego w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamowienia - Załącznik nr 1

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3

- Wzór umowy - Załącznik nr 4

08.09.2021

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania.

07.09.2021

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - informacja z otwarcia ofert

03.09.2021

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

24.08 2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - ogłoszenie o zamówieniu

- SWZ - Dostawa kalandra i prasy transferowej
- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ (docx)
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SWZ (pdf)
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ (docx)
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ (pdf)
- Identyfikator postępowania - Załącznik nr 5 do SWZ

20.04.2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania


09.04.2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania)


 

25.03.2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja z otwarcia ofert

19.03.2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia


 

19.03.2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

15.03.2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


15.03.2021 r.

dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi - wynik postępowania


 

 12.03.2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - ogłoszenie o zamówieniu.

 

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - SWZ - Dostawa sprzetu fotograficznego, kalandra i prasy.

 

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opis przedmiotu zamowienia - Zalacznik nr 1 do SWZ.

 

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

 

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Formularz ofertowy - Zalacznik nr 3 do SWZ.

 

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Zalacznik nr 4 do SWZ.

 

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Identyfikator postepowania - Zalacznik nr 5 do SWZ.


 

 26.02.2021 r.

dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

 

16.02.2021 r.

dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego


 

 

15.02.2021 r.

dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach szwalni i krojowni w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - wynik postępowania


 

 

09.02.2021 r.

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - wynik postępowania


08.02.2021 r.

dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn szwalniczych w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - informacja o wyniku postępowania.


 

 

18.01.2021 r.

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek 3D i skanerów 3D w ramach realizacji projektu pn. "Personalizacja mody" nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - Informacja z otwarcia ofert


 

 

13.01.2021 r.

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek 3D i skanerów 3D w ramach realizacji projektu pn. "Personalizacja mody" nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - informacja z otwarcia ofert


11.01.2021 r.

dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - wynik postępowania


 

 

31.12.2020 r.

dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach szwalni i krojowni w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - zapytanie ofertowe

dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach szwalni i krojowni w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach szwalni i krojowni w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - formularz ofertowy (załącznik nr 2)

dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach szwalni i krojowni w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3)

dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach szwalni i krojowni w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - wzór umowy (załącznik nr 4)


 

30.12.2020 r.

dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn szwalniczych w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - zapytanie ofertowe

dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn szwalniczych w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - opis przedmiotu zamówienia (załącznk 1)

dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn szwalniczych w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - formularz ofertowy (załącznik nr 2)

dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn szwalniczych w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - formularz cenowy (załącznik nr 3)

dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn szwalniczych w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 4)

dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn szwalniczych w ramach projektu „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - wzór umowy (załącznik nr 5)


 

29.12.2020 r.

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek 3D i skanerów 3D w ramach realizacji projektu pn. "Personalizacja mody" nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - ogłoszenie o zamówieniu

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek 3D i skanerów 3D w ramach realizacji projektu pn. "Personalizacja mody" nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - SIWZ z załącznikami

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - ogłoszenie o zamówieniu

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - formularz ofertowy - załącznik nr 2

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19  - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług szkoleniowych w zakresie szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem „Personalizacja mody” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 - wzór umowy załącznik nr 4

 


 

21.12.2020 r.

dotyczy:  Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa"  nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - Informacja z otwarcia ofert


 18.12.2020 r.

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 15.12.2020 r.

dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach językowej i fotograficzno-informatycznej w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Nowoczesna Perspektywa” nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - Wynik postępowania

dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - Informacja dla Wykonawców


08.12.2020 r.

Dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - opis przedmiotu zamówienia (załącznik 1)

Dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - formularz ofertowy (załącznik 2)

Dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - oświadczenie wykonawcy (załącznik 3)

Dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - wykaz usług (załącznik 4a-4g)

Dotyczy: Usługi szkoleniowe w zakresie realizacji kursów i szkoleń w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - wzór umowy (załącznik 5)

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa"  nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - informacja z otwarcia ofert


01.12.2020 r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa" nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 odpowiedzi na zapytania


24.11.2020 r.
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. "Nowoczesna Perspektywa"  nr RPLD.11.03.01-10-0014/19

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego


16.11.2020 r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach językowej i fotograficzno-informatycznej  w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Nowoczesna Perspektywa” nr RPLD.11.03.01-10-0013/19

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 - wzór umowy


Aktualizacja 02.12.2019

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Poszerzamy kadr"

Wynik postępowania

Aktualizacja 18.11.2019

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Poszerzamy kadr"

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja 07.11.2019

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Poszerzamy kadr"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

Aktualizacja 04.11.2019

dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Poszerzamy kadr"

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

SIWZ z załącznikami

Aktualizacja 24.10.2019

Informacja o wyniku postępowania. Dotyczy: Dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. "Poszerzamy kadr".

Aktualizacja 14.10.2019

Informacja z otwarcia ofert - dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. "Poszerzamy kadr".

Aktualizacja 08.10.2019

Odpowiedź na pytanie, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja 02.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. "Poszerzamy kadr".

SIWZ z załącznikami.


„Dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego” – przetarg nieograniczony

Aktualizacja 19.07.2019
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja 25.06.2019
Dotyczy: postępowanie na dostawę specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Nowoczesne inspiracje” – informacja z otwarcia kopert.

Aktualizacja 14.06.2019

Dotyczy przetargu na dostawę specjalistycznego oprogramowania w projekcie pn. „Nowoczesne inspiracje”

- Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania

 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

- Załączniki w wersji edytowalnej nr 1-5 w pliku doc

Dodano 06.06.2019

„Dostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowego” – przetarg nieograniczony;  

Ogłoszenie i  SIWZ na dostawę specjalistycznego oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Nowoczesne inspiracje”

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawy


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę specjalistycznego oprogramowania komputerowego

Last modified on środa, 29 listopad 2023 13:47

Loga połączone

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl