Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

logo nowoczesna perspektywa

Projekt: „Nowoczesna perspektywa”

  Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

1.1 Oś priorytetowa:  Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

1.2 Działanie: Kształcenie zawodowe

1.3 Poddziałanie: Kształcenie zawodowe

 

Nowoczesna Perspektywa - prezentacja

Deklaracja uczestnictwa do 18 lat

Deklracja uczestnictwa 18 lat

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Załącznik nr 2 RODO

Załącznik nr 5 - oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - upoważnienie

 

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl