Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

LogaProjekt nr RPLD.11.03.01-10-0013/19, pn. „Personalizacja mody” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 logo personalizacja mody

Projekt "Personalizacja mody"

Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Plan Wsparcia uczestników projektu

staże zawodowe harmonogramy

Kurs wizażu

 

 

Kurs obsługi maszyn odzieżowych

 

Projekt i wykonanie kolekcji odzieżowej Rok w modzie
Kurs kreacji wizerunku i stylizacji
Blok B - TGPC - Tajniki przygotowalni
Blok D - TPM - Przygotowanie i realizacja pokazu mody ‘ROK W MODZIE' (Przymiarki i próba pokazu)
Próba generalna i pokaz

Kursy specjalistyczne - Kompleksowy kurs pracy w programach bitmapowych i graficznych
Bloki A i C - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Prezentacja

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów poniżej 18 lat

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów pełnoletnich

Formularz zgłoszenia uczestnika projektu

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) RODO

Załącznik nr 5 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Załącznik nr 6 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych    

personalizacja mody - regulamin udziału w projkecie

personalizacja mody - regulamin rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

Loga połączone

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl