Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

92 dni otwarte dron2fl

Technik fotografii i multimediów

AU.20. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych


Nauka trwa w zależności od skończonej szkoły (gimnazjum/szkoła podstawowa) 4 i 5 lat. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytuł technika fotografii i multimediów.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowanie planu zdjęciowego;
2) rejestrowanie obrazu;
3) obróbki i publikowania obrazu;
4) przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
5) wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

Możesz podjąć pracę w:
- przemyśle poligraficznym,
- wydawnictwach,
- agencjach reklamowo – wydawniczych,
- zakładach fotograficznych,
możesz również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą
lub
kontynuować naukę na wyższych uczelniach

 

 Szkoła zapewnia praktyki zawodowe.

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl