Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

92 dni otwarte dron2fl

Krawiec (z oddziałami integracyjnymi)

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Nauka trwa 3 lata. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytuł krawca.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych;

2) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

4) wytwarzania wyrobów odzieżowych.


Możesz podjąć pracę w:
- firmach odzieżowych (w dziale wzorcowni, krojowni, szwalni),
- zakładach miarowo – usługowych,
lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl